:Warsaw Camerata à la carte! – muzyczna rezydencja 2017-2019

Celem „Warsaw Camerata à la carte! – muzyczna rezydencja 2017-2019” jest kompleksowe i długofalowe działanie polegające zarówno na budowaniu długoterminowych relacji z lokalną społecznością i przygotowaniu jej do świadomego odbioru muzyki, ale również do myślenia o koncertach, jako o ważnym i atrakcyjnym aspekcie życia społecznego. Repertuar cyklu będzie się składał z utworów wybranych w drodze głosowania (internetowego i tradycyjnego) przez słuchaczy, dzięki czemu mają oni bezpośredni i decydujący wpływ na dobór repertuaru, a nie tylko wybór koncertu, na jaki się wybiorą. Pomysł ten nieobcy zachodnim salom koncertowym, jest absolutnie innowacyjny w skali naszego kraju. Działanie to wspiera i promuje zachowania demokratyczne. Ważnym elementem cyklu jest jego część edukacyjna. Przed każdym koncertem odbywają się zajęcia w przedszkolach i szkołach warszawskiej Pragi Północ, Woli i Bemowa.

 

Projekt jest realizowany w ramach trzyletniej dotacji m.st. Warszawy.
finansowanie
  • :Wspierają nas

    • Kancelaria Adwokacka Marek Małecki
    • Pikto
    • Grupa Strategia
    • FNOK