:Warszawa, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawskie Prawykonania 2010

Koncert pod honorowym patronatem Instytutu Francuskiego w   Warszawie

Adam Kostecki – skrzypce

Warszaw Camerata
Paweł Kos-Nowicki – dyrygent

słowo o muzyce: Tomasz Tłuczkiewicz

w programie:
Jacques Loussier – Koncert skrzypcowy nr 1
Jacques Loussier – Koncert skrzypcowy nr 2

 

Koncert zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze śodków m.st. Warszawy

  • :Wspierają nas

    • Kancelaria Adwokacka Marek Małecki
    • Pikto
    • Grupa Strategia
    • FNOK