:Warsaw Camerata a la carte!

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53, godzina 14.00

Leszek Wachnik – fagot
Warsaw Camerata
Paweł Kos-Nowicki – dyrygent

W programie:
A. Vivaldi – Koncert na fagot i smyczki a-moll RV 497
A. Vivaldi – Koncert na fagot i smyczki C-dur RV 472
W. A. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll KV 550

Po koncercie zapraszamy na poczęstunek i spotkanie z wykonawcami.

Koncert zorganizowany dzięki dotacji m.st. Warszawy.