:Warsaw Camerata a la carte!

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53, godzina 14.00

Katarzyna Duda – skrzypce
Warsaw Camerata
Paweł Kos-Nowicki – dyrygent

w programie:
L. van Beethoven – Koncert skrzypcowy D-dur op. 61
M. A. Mozart – Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV 551

Po koncercie zapraszamy na poczęstunek i spotkanie z wykonawcami.